Wzór reklamacyjny dotyczący towarów:

 

1) Reklamacja towarów